Barisan Kerabat Diraja, Sosialit, dan Selebriti Membanjiri Wimbledon