Model-Model Bijaksana Di Atas Runway & Bilik Kuliah

Model High Fashion Dan Pencapaian Akademik Mereka

8 of 17

Christy Turlington

Nama yang tidak asing lagi dalam dunia peragawan, Christy Turlington menamatkan pengajiannya di New York University’s Gallatin School of Individualised Study dengan ijazah dalam keagamaan dan falsafah timur. Pada tahun 2009 pula dia menyambung pelajarannya di Columbia University untuk program ijazah sarjana kesihatan am.