Model-Model Bijaksana Di Atas Runway & Bilik Kuliah

Model High Fashion Dan Pencapaian Akademik Mereka

7 of 17

Cameron Russell

Model terkenal ini juga terkenal dengan sesi TED Talk yang disampaikannya pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 pula dia menamatkan pengajiannya di Columbia University dengan ijazah sarjana muda ekonomi dan sains politik.