4 Organisasi NGO Wanita Malaysia Anda Perlu Kenali

Gaya Hidup

4 Organisasi NGO Wanita Malaysia Anda Perlu Kenali

408

Dengan semangat meraikan dan memperingati kejayaan wanita tanggal 8 Mac ini, wanita serata dunia kini bisa melihat sedikit perubahan ikutan suara golongan wanita yang dilontarkan agar mereka didengari oleh dunia. Lebih-lebih lagi di Malaysia.

Segelintir masyarakat masih lagi menganggap wanita harus sentiasa berada di belakang lelaki dan tidak mempunyai suara sendiri. Kini dengan kelahiran generasi yang lebih memahami hak mereka sebagai seorang wanita dan manusia, change is vital. Berpayungkan  National Council of Women’s Organisations Malaysia bermula tahun 1962, beberapa organisasi yang bertujuan melindung dan memperjuangkan hak wanita Malaysia telah ditubuhkan.

 

GLAM menghuraikan empat yang organisasi tempatan yang paling aktif.

Bermula pada tahun 1982, Women’s Aid Organisation (WAO) merupakan pertubuhan pertama di Malaysia yang menawarkan perlindungan, sokongan dan kaunseling kepada wanita dan kanak-kanak yang menjadi mangsa kepada keganasan rumahtangga.

 

WAO menempa nama sebagai salah sebuah organisasi peneraju di Malaysia dengan enakmen Akta Keganasan Rumahtangga pada tahun 1994. Pada tahun 2011, akta tersebut dipinda semula bagi memastikan akta ini lebih menyeluruh dari segi definisi keganasan yang turut melibatkan mental, emosi dan juga psikologi.

 

Antara pencapaian lain WAO adalah kerjasama mereka bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam menghasilkan Domestic Violence Shelter Standards dan Toolkit yang didapati melalui penyelidikan menggunakan informasi dikongsikan oleh individu-individu yang dibantu oleh mereka, WAO berupaya untuk menyelaraskas piawaian bagi setiap rumah perlindungan di Malaysia.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *