Fitness Game Changer: Aktiviti Sihat Menjadi Lebih Bermakna - Page 3 of 4

Fitness Game Changer: Aktiviti Sihat Menjadi Lebih Bermakna

SEMUA TAHU, KEKAL AKTIF ADALAH SATU AKTIVITI YANG MENYERONOKAN DAN TIDAK BOLEH DIKOMPROMI. NAMUN TIDAK SEMUA ORANG MENIKMATI PABILA DISAAT HILANGNYA MOTIVASI, TIMBUL RASA MALAS, KURANG KEYAKINAN DAN SEBAGAINYA. MOTIVASI ADALAH UNSUR UTAMA YANG AKAN MENDORONG ANDA UNTUK MENCAPAI DAN MENCAPAI MATLAMAT YANG DIINGINKAN. GLAM BERKONGSI LIMA BAGAIMANA ANDA BISA MENYUNTIK KEMBALI SEMANGAT KALA MEMBUAT AKTIVITI FIZIKAL.

Teks: Yusairi Fitri

3 of 4

THINK ALIKE

Bersenam dalm kumpulan akan mencetuskan rasa minat yang lebih baikdi mana anda akan mendapati diri anda dikelilingi oleh orang-orang yang suka berfikiran seperti yang mempunyai keinginan dan matlamat yang sama. Melihat orang lain mencapai matlamat boleh membuat anda bersemangat dan berusaha bersaing dengan kesungguhan mereka.