Most GLAM 2017 Membuka Tirai Dengan Usahawan Natasha Ozeir