Persengketaan Penuh Skandal Pernah Disaksikan Oleh Industry Fesyen